μνημονιακοί

Πρέπει να ετοιμάζουμε από τώρα την επόμενη μέρα