Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Η διεθνής έκθεση στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης