Μουσείο Γουναρόπουλου

Φωτογραφίες από τα εγκαίνια και έργα στο Μουσείο Γουναρόπουλου του Δήμου Ζωγράφου