Νόρμπερτ Χόφερ

Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει πολυδιάστατη κρίση χωρίς να έχει στρατηγική