Ομιλία σε εκδήλωση στη Ρόδο

Ομιλία σε εκδήλωση στη Ρόδο την 1η Ιουνίου 2016*