Πινακοθήκη Λάρισας

Εκτεταμένες έρευνας για να εντοπιστεί ο πίνακας του Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη
18.01.2016