ποίημα

ΚΟΣΜΟΣ
16.09.2016 - 10:48
«Τι πήραν μαζί τους»; Ένα πορτοφόλι, ένα τηλέφωνο, το απολυτήριο του λυκείου κι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή
16.09.2016
Ο Γιώργος Θ. Παυριανός γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι