πορεία με γραβάτα

Οι επιστήμονες της χώρας κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης (φωτογραφίες)