Πώς φτιάχτηκε το πλεόνασμα

Το κράτος δεν πληρώνει τα χρέη του
16.02.2016