πρόεδροι

ΚΟΣΜΟΣ
16.02.2016 - 12:18
Ποιοι άλλοι πρόεδροι έχουν πάει στην –κάποτε– εχθρική χώρα
16.02.2016