Πρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

«Σώζει χιλιάδες πρόσφυγες παρά τις δύσκολες οικονομικές προοπτικές της»
29.01.2016