Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

Δημιουργεί αξία για τις τοπικές κοινωνίες