προτεραιότητες

Όχι οικουμενική, αλλά «με 10 προτεραιότητες»
09.02.2016