προθεσμια 3 μηνών

Χώρες μέλη θα μπορούν να μας αποκλείσουν από τη Σένγκεν
27.01.2016