.Σημίτης

Έπεται συνέχεια (;) με άλλους ιστορικούς ηγέτες
14.01.2016