Σκουρμπουδής

Το ερώτημα προσεγγίζουν στο Polis ArtCafé (7 μ.μ.) οι Σ. Σκουμπουρδής, Αρ. Χατζής και Γ. Αντωνιάδης
03.11.2015