Στην υγειά μας

Ο Γιώργος Θ. Παυριανός γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι