Συμφιλίωση

Το ωραίο σώμα δεν ήταν ποτέ μέρος του εξοπλισμού που με συνόδευε στη ζωή...