συντεχνίες

Οι συντεχνίες συνεχίζουν να καταστρέφουν ό,τι απέμεινε