Συνθήκε Σένγκεν

«Η Συνθήκη Σένγκεν κινδυνεύει ευρωπαϊκά, η Ευρώπη φοβάται. Ανησυχώ»
26.01.2016