θεραπευτική κοινότητα

Εγκαινίασε την πρώτη μονάδα απεξάρτησης μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα
02.11.2015