Θράκη

Μια μοναδική φωτογραφική διήγηση από την εσωτερική ζωή του μαγικού τόπου