Τραπεζικό σύστημα

Τίποτα σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά...