Βασίλης Γεροντάκος

Ο φωτογράφος που απευθύνεται στο μάτι και το μυαλό σου