βεροναλ

Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλάει για το νέο του βιβλίο