Το βιβλίο της βροχής

Το νέο του βιβλίο είναι πρωτότυπο στη σύλληψή με δομή «κινηματογραφική». Η Αθήνα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.