υφυπουργός Εξωτερικών

«Τόσα χρόνια που έπρεπε να κάνουν κάποια βήματα, ούτε που τα άγγιξαν»
31.01.2016