υπουργός Πολιτισμού

Ο υπουργός Πολιτισμού πήρε θέση για την παράσταση που προκάλεσε αντιδράσεις
28.01.2016